Víkendy v autoškole

tip-polstar-pivo.jpg

Jistě chce každý z vás umět řídit. Avšak i této činnosti je nutné se naučit. Proto u nás máme autoškoly. Jsou v nich kvalifikovaní a také dostatečně zkušení učitelé, kteří jsou trpěliví. Výuka probíhá ve vašem volném čase, proto není třeba brát si dovolenou nebo neplacené volno. Jezdíme zejména o sobotách, nedělích nebo ve sváteční dny. Máme k dispozici moderní vozový park.
Dostanete učební pomůcky
Naší žáci se nemusí starat ani o učební pomůcky. Vše dostanou od svých učitelů v hodinách teorie. Tam se každý naučí dopravní značky, ale také všechny dopravní předpisy, aby se mohl potom bezpečně pohybovat po našich silnicích.

Tři lokality v Praze

Každý žák si může vybrat ze tří míst v Praze, kde výuka probíhá. Jsou to Kunratice, Smíchov a Strašnice. Záleží jenom na vaší volbě, kam budete chodit. Po ukončení výuky skládají všichni žáci závěrečné zkoušky. Potom už vás přivítáme naposledy, a to s řidičákem na motorku .

maskary-karneval.jpg
Označeno